Niskogradnja

Pod niskogradnjom podrazumjevamo izvođenje zemljanih radova i izgradnji objekata pri samom tlu i to sporedne i glavne ulice,  puteve različitih važnosti, autoputeve, petlje, iskop humusa, široki iskopi, iskop za tmelje i građevinske jame, iskopi rovova itd. Također bavimo se  održavanjem magistralnih i regionalnih puteva, što podrazumijeva sanaciju oštećenja kolovoza i trupa puta, putnih objekata i opreme. Uz  najnoviju tehniku i mehanizaciju, kvalitetan građevinski materijal, a sve to potkrepljeno građevinskim iskustvom i stečenim znanjem stručnog osoblja, svaki problem klijenta za nas je veliki izazov i biće riješen na vrijeme i na najbolji mogući način.

Radovi na Vc koridoru

 

“AGI” d.o.o. Konjic je uzeo aktivno učešće u izgradnji koridora V-C, na poddionici Sarajevo-Tarčin kao jedna od firmi podizvođača.

Put Prozor-Konjic

 

Preduzeće je svojom mehanizacijom učestvovalo u izgradnji regionalnog puta Konjic-Prozor i još jednom pokazalo da u roku, uz svoju snagu i kvalitet, može izvršiti i najzahtjevnije radove.

Most Čelebići

 

Naša mehanizacija i ljudstvo su bili angažovani na završnim radovima u izgradnji mosta u Čelebićima.


Visokogradnja

Visokogradnja je takođe jedna od naših djelatnosti za koju firma ima osposobljene građevinske inžinjere, opremu i mehanizaciju da bi istu izvršila kvalitetno i u zadanom vremenskom roku. “AGI” d.o.o. Konjic uspješno izvodi radove visokogradnje što podrazumjeva izgradnju novih stambenih i poslovnih zgrada, industrijskih objekata, sportskih dvorana i terena. Takođe, obavljamo poslove rekonstrukcije i uređenja svih objekata visokogradnje.

Izgradnja stambenih objekata

 

“AGI” d.o.o. Konjic svojom mehanizacijom i ljudstvom obavlja poslove izgradnje, rekonstrukcije i uređenja stambenih objekata, a naše reference dokazuju našu uspješnost i naš kvalitet. Zadovoljstvo naših klijenata nam daje podstrek da težimo ka višim ciljevima i postižemo još bolji kvalitet.

Izgradnja poslovno sportskih objekata

 

U radove visokogradnje spaduju i izgradnje poslovnih sportskih i vjerskih objekata, a na izgradnji i obnovi desetina takvih objekata učestvovala je i naša firma.

Izgradnja industrijskih objekata

 

Jedni od najboljih privrednih subjekata u našoj državi su nam povjerili izgradnju i sanaciju svojih proizvodnih hala što je još jedan od dokaza naše kvalitete u izgradnji objekata visokogradnje.


Hidro-tehnički objekti

Hidro-tehnički objeti su jedna od djelatnosti koje Agi doo Konjic uspješno gradi.Izgradnja hidro-tehničkih objekata obuhvata sve djelatnosti kojima se omogućava korištenje voda kao i sprječavanje njihovog štetnog djelovanja. Naša firma u sklopu svoje djelatnosti obavlja izgradnju hidro-tehničkih objekata. Posjedujemo adekvatnu premu i mehanizaciju te školovan kadar za izvođenje najzahtjevnijih djelatnosti iz ovog segmenta. Hidro-tehnički objekti su:

  • Izgradnja vodovoda za snadbjevanje naselja i industrije,
  • Izgradnja kanlizacija za odvođenje otpadnih voda,
  • Regulacija vodotoka

Radovi na regulacija vodotoka

 

“AGI” d.o.o. Konjic svojom mehanizacijom i ljudstvom obavlja regulacije vodotoka. Dokaz naše kvalitete su i obavljeni poslovi na regulaciji riječnih korita Neretve, Vrbasa, Trešanice i mnogih drugih.

Radovi izgradnje vodovoda

 

 

Preduzeće je svojom mehanizacijom i ljudstvom učestvovalo u izgradnji vodovoda u opštinama Trnovo, Hadžići, Tomislavgradu, Travniku, Glamoču, Prozoru…

Radovi na odvodu otpadnih voda

 

Izgradnju mreža za odvod otpadnih voda i kanalizacija u opštinama Glamoč, Bugojno, Hadžići smo uspješno realizovali, kvalitetno i u dogovorenom vremenskom roku.